fbpx

Superbia

Капсулиран физиоактиватор, предназначен за прилагането на биоактивни принципи, които благоприятстват физиологичните процеси в Активира листното и кореновото развитие на растенията.

Капсулиран физиоактиватор, предназначен за прилагането на биоактивни принципи, които благоприятстват физиологичните процеси в Активира листното и кореновото развитие на растенията. Подобрява почвеното състояние и връзката между полезните микроорганизми и растенията. Активното вещество е капсулирано, за да се осигури подвижността му до нужните места, без да се неутрализира от неблагоприятните почвени условия. Съдържа 55% свободни аминокиселини, които са директно използваеми от растението.

Съдържание

Свободни Аминокиселини 55.0 %
Азот (N) общ 10.0 %
Азот (N) органичен 9.0 %
Азот (N) амониев 1.0 %
pH 5.0 %
Аминограма: Gl, Al, Ar, As, Fe, Glu, Hp, Hi, Is, Le, Ls, Me, Pr, Se, Tir, Va, Tr, Cis
Съдържа важни хранителни вещества и биоактивни субстанции от естествен произход, които предоставят множество стимулиращи, физизащитни и свързващи свойства
Количка
Scroll to Top