fbpx

Renovation Fuerza 111

Тор с биостимулант, специално разработен за употреба като основен тор при всички видове култури.

Категория:
Фуерза е гама от NPK торове с биостимулант, специално разработени за употреба като основни торове при всички видове култури. В гранулите на този тор се съдържат всички полезни вещества, необходими за адекватното подхранване и развитие на културите. Доставя подбрани хумусни екстракти и свободни аминокиселини, стимулиращи процесите в растенията, за постигане на максимални резултати.


Съдържание

Азот (N) общ 10.0%
Азот (N) амониев 4.0%
Азот (N) амиден 6.0%
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат и вода 10.0%
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във вода 5.0%
Калиев оксид (K2O) разтворим във вода 10.0%
Магнезиев оксид (MgO) общ 2.2% Магнезиев оксид (MgO) разтворим във вода 1.2%
Серен триоксид (SO3) разтворим във вода 10.0%
Бор (B) общ 0.1%
Цинк (Zn) общ 0.1%
Количка
Scroll to Top