fbpx

Нисоран 5ЕК

 • Опаковка 50 мл
 • Активно вещество: 50 г/л хекситиазокс
Категории: ,

Нисоран 5 ЕК е акарицид с овоцидно и ларвицидно действие, широко прилаган в:

 • овощарството
 • лозарството
 • зеленчукопроизводството
 • цветарството

Предимства:

 • Нисоран 5 ЕК има висока биологична активност срещу яйцата, ларвите и нимфите на акарите от разред Tetranicidae – червен овощен, жълт лозов и паяжинообразуващ
 • Действието на продукта е контактно и стомашно срещу подвижните форми и контактно срещу яйцата. Ларвите и нимфите, влезли в контакт с продукта бързо умиратЯйца, третирани с Нисоран 5 ЕК не се излюпват, а възрастните женски, които са попаднали под въздействието на акарицида снасят стерилни яйца
 • Нисоран 5 ЕК има трансламинално действие – попаднал върху горната листна повърхност, той преминава през тъканта на листа и действа на акарите разположени и по долната повърхност
 • Нисоран 5 ЕК притежава голяма продължителност на действие – 30-40 дни, без да е опасен за полезната ентомофауна.

Начин на прилагане:

Нисоран 5 ЕК трябва да се прилага при ниска плътност на възрастната форма, тогава когато има преобладаващо млади подвижни форми. Срещу червения овощен акар, най-подходящо е борбата да се провежда срещу зимните яйца, когато има 8-10% излюпване (от началото на април до средата на май).

Разрешен за употреба при:

Култура: Ябълки

 • Вредител: Червен овощен акар
 • Дозировка: 0.05%
 • Момент на прилагане: В началото на излюпване на зимните яйца
 • Карантинен срок: 30 дни

Култура: Лозя

 • Вредител: Жълт лозов акар
 • Дозировка: 0.05%
 • Момент на прилагане: В началото на излюпване на зимните яйца
 • Карантинен срок: 30 дни

Култура: Зеленчуци

 • Вредител: Обикновен паяжинообразуващ акар
 • Дозировка: 0.06%
 • Момент на прилагане: В началото на излюпване на зимните яйца
 • Карантинен срок: 3 дни

Смесимост:

Може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен.

Екотоксичност:

Токсичен за пчели, риби и други водни организми.

Количка
Scroll to Top