fbpx

Наса Таф

15.44лв.89.36лв. с ДДС

  • Активно вещество :  360 г/л глифозат
Код: Няма Категории: ,
Наса Таф срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели

 

Механизъм на действие:

Прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Потиска синтеза на аминокиселините. Едногодишните плевели загиват за 3 – 4 дни, а многогодишните – за 15–20 дни. Причинява увяхване и хлороза, следвани от загиване на надземната маса и подземните части на растенията.

Разрешен за употреба при:

  • ОВОЩНИ, ЛОЗЯ, СТЪРНИЩА – 400 – 1200 мл/дка внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели

Чувствителни плевели :

Див овес, Кокошо просо, Кръвно просо, Ветрушка, Кощрява (видове), Лисича опашка, Балур (от семе и коренища)

Препоръки за употреба:

1. Работен разтвор

• 20 – 30 л/дка

• При частично заплевеляване НАСА 360 СЛ се прилага в концентрация 2% (200 мл/10 л вода).

2. Темперaтурен диапазон на приложение

• Да се пръска при достатъчна почвена влага, температури между 20 °С и 30 °С и интензивно слънцегреене.

• Листата на плевелите не трябва да бъдат мокри по време на третирането.

3. Момент на приложение:

• НАСА 360 СЛ се прилага винаги като листен хербицид при поникнала плевелна растителност, във фази “цъфтеж” на двусемеделните видове и изкласяване /изметляване/ на едносемеделните плевели.

4. Усвояване от плевелите:

• Дъжд, паднал 6 часа след третиране с продукта, не намалява неговата ефективност.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Смесва се с Текнофит pH + – прилепител и коректор на киселинността, което води до намаляване дозата на хербицида и по-бързо унищожаване на плевелите.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

• Хербицидът няма вредно последействие за следващите в сеитбообращението култури, защото бързо се разгражда и инактивира от почвените микроорганизми. Има кратка персистентност в почвата – до 2 седмици.

7. Препоръки и предимства:

• За постигане на висок хербициден ефект плевелите трябва да бъдат свежи и в активен растеж.

• Площите в трайните насаждения (лозя и овощни градини) се третират след като са минали поне 10 дни от резитбата и почистването на издънките.

• Наса 360 СЛ може да се използва при: люцерна (срещу кускута), внесен 1 – 3 дни след прибиране на заразения откос; при безразсадни домати, внесен след сеитба, преди поникване на доматите, при поникнали плевели; при памук, тютюн, фъстъци преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор. Срещу едногодишни плевели и балур при соя, цвекло и други окопни култури, внесен по метода “намазване” с 50%-ов разтвор; при ориз – след жътвата. При слънчоглед, соя, пшеница, ечемик в доза 400 мл/дка, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30%.

• Наса 360 СЛ се прилага за борба с всички плевели, след поникването им при: лозя и овощни градини; може да се прилага предсеитбено и преджътвено; при третиране на стърнища; за борба с водните плевели; жп линии, пътища и др.

• Хербицидът е най-добрата алтернатива в борбата с коренищни и кореновоиздънкови плевели – троскот, балур, пирей, поветица, паламида и др.

• Липсата на селективност осигурява едновременна борба с житните и широколистните плевели.

Тегло Няма
Размери Няма
Наса Таф

20 л, 5 л, 1 л, 0,500 мл

Количка
Scroll to Top