fbpx

Лаудис ОД

92.40лв. с ДДС

  • Опаковка 1 л
  • Активно вещество: Съдържа 44 г/л темботрион + 22 г/л изоксадифен-етил антидот
Категории: ,

Начин на действие: Селективен, системен, вегетационен бензоилциклохександион-уреа хербицид

Механизъм на действие
Активното вещество в Лаудис се нарича темботрион и е с различен механизъм на действие от всички познати до сега. То позволява на Лаудис да прониква изключително бързо в растението, да се придвижва системно до всичките му части.
Лаудис има индиректен хербициден ефект. Лаудис блокира каротиноидите, които защитават хлорофила и ултравиолетовата светлина го разгражда, предизвиквайки бързо побеляване и некроза на плевелите. Плевелите загиват от свръхдоза ултравиолетова светлина. Това гарантира ефекта дори и при облачно време. Лаудис има най-бързо действие от всички хербициди на Байер, досега прилагани в царевицата.
В същото време Лаудис поставя нов стандарт в безопасността към царевицата с много високото си ниво на селективност към културата.

Спектър на действие

  • Лаудис има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода, кокоше и кръвно просо. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 2-3 лист.
  • След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира отлично дори и във фаза братене. Лаудис силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да възстановява след около месец. Поради бързия си ефект, Лаудис позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица). Лаудис потиска дори троскот.

Приложение: Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, паламида и балур от семена и коренища.
Чувствителни плевели:

  • Житни: Балур от семена и коренища, Див ориз, Диво просо, Зелена кощрява, Кокоше просо, Кръвно просо;
  • Широколистни: Абутилон, Амброзия, Бутрак, Бяла куча лобода, Видове лапад, Видове слез, Влакнеста галинзога, Врабчови чревца, Дива ряпа, Живовлек, Индийска ипомея, Лайка, Лападоволистно пипериче, Обикновен щир, Обикновено грънче, Овчарска торбичка, Паламида, Пача трева, Петниста бударица, Полски пролез, Полски синап, Попова лъжичка, Прасковолистно пипериче, Пълзящ щир, Самосевки от люцерна, Самосевки от рапица, Самосевки от слънчоглед, Синя метличина, Стъблообхватна мъртва коприва, Татул, Хибриден щир, Червена мъртва коприва, Черно куче грозде

Разрешена употреба:
ЦАРЕВИЦА – 200мл/дка вегетационно при 2-8 лист на царевицата и от котиледони до 6 лист на плевелите и при височина на балура – 15-25см.

Тегло 1.125 кг
Размери 9 × 9 × 25 см
Количка
Scroll to Top