Лаудис ОД

76,51 лв. с ДДС

Тип хербицид
Активни вещества Темботрион 44 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Размер на опаковката: 1л

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Житни и широколистни плевели 170 – 225 мл/дка Включително балур от семе и коренища.

Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори листразтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели.

Максимален брой приложения: 1
Количество на работния разтвор 10-40 л/дка

100 дни

 

Количка
Scroll to Top