fbpx

Куадрис 25 СК

7.72лв.158.60лв. с ДДС

 • Активно вещество: 250 г/л азоксистробин
Код: Няма Категории: ,
Изключително ефективен фунгицид срещу най-разпространените и характерни болести при много култури – мана, сиво гниене, алтернария и много други

 

Предимства на Куадрис 25 СК

 • Изключително ефективен фунгицид, който ще ви помогне да се справите с най-разпространените болести по различни култури. Куадрис 25 СК постига много добри резултати при мана, сиво гниене, алтернария и много други заболявания.
 • Препаратът има няколко действия: контактно, предпазно, лечено и изкореняващо.
 • Кратък карантинен срок.
 • Стимулира фотосинтезата и подобрява храненето на растенията.
 • Забавя процеса на стареене на листата. Поради факта, че блокира производството на етилен.
 • Висококачествена, удобна за употреба формулация.

Разрешена употреба в България:

Краставици в оранжерии и на полето

 • Действа срещу на обикновна (кубинска) мана (Pseudoperonospora cubensis) брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum).
 • Доза на приложение: 0,075% (75 мл/дка).
 • Момент на приложение: Превантивно или при първите симптоми на болестта. За получаване на оптимални резултати да се приложат 3 последователни пръскания на продукта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон.
 • Карантинен срок: 3 дни.

Лозя

 • За контрол на обикновена мана (Plasmopara viticola) брашнеста мана (Oidium tuckeri) сиво гниене (Botrytis ci- nerea).
 • Доза на приложение: 0,075% (75 мл/дка).
 • Време на прилагане: Превантивно или при първите симптоми на болестта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон.
 • Карантинен срок: 21 дни.

Домати в оранжерии и на полето

 • За борба с обикновена мана (Phytophora infestans) алтернария (кафяви листни петна) (Alternaria solani).
 • Доза на приложение: 0,075% (75 мл/дка).
 • Време на прилагане: Превантивно или при първите симптоми на болестта. За получаване на оптимални резултати да се приложат 3 последователни пръскания на продукта. Да не се прилагат повече от 4 пръскания на сезон.
 • Карантинен срок: 3 дни

Зимен дъб

 • За контрол на брашнеста мана (Mi- crosphaera alphytoides).
 • Доза на приложение: 75 мл/дка с 60 л/дка работен разтвор.
 • Момент на приложение: Начало на пръскане – при наличие на благоприятни климатични условия за развитие на болестта.
 • Карантинен срок: –

Картофи

 • За борба срещу ризоктония (Rhizocto- nia solani) и антракноза (Colletotrichum coc- codes).
 • Доза на приложение: 300 мл/дка.
 • Време на прилагане: Чрез пръскане в отворената бразда преди засяване.
 • Забележка: Не прилагайте Куадрис 25 СК директно върху клубените.
 • Карантинен срок: не се изисква.

Съвети при приложение

 • При благоприятни условия за развитие на болестите и силна инфекциоцна атака, третирайте през интервал от 7 до 10 дни.
 • При лозя, когато условията за развитие на болестта не са толкова благоприятни и инфекциозния натиск е по-слаб, прилагайте през интервал от 10 до 12 дни.
 • Най-добър ефект се получава когато Куадрис 25 СК се приложи предпазно преди развитие на болестта.

Смесимост:

Може да се смесва с фунгициди регистрирани срещу сиво гниене съдържащи винклозолинили процимидон, ако е необходимо и с инсектициди съдържащи:

 • ламбдацихалотрин
 • циперметрин
 • хлорпирифос-метил
 • диметоат
 • метил паратион
 • киналфос или карбарил

Екотоксичност:

Токсичен за водните организми.

Куадрис 25 СК

100 мл, 1 л, 25 мл

Количка
Scroll to Top