fbpx

Кабрио Топ

 • Опаковка 100 гр
 • Активно вещество: 550 г/кг метирам + 50 г/кг пираклостробин
 • Начин на действие: контактно – системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
Категории: ,

Кабрио топ е системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Неговото огромно предимство е, че действа едновременно срещу обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене по лозя. Освен това има допълнително действие срещу черно гниене, червен огън, екскориоза, антракноза.

Регистриран за употреба при:

Култура: Лозя

 • Болест: Мана по лоза
 • Дозировка: 0,15 % (150 г/дка)
 • Интервал на третиране: 7-10 дни
 • Карантинен срок: 28 дни

Култура: Лозя

 • Болести: Мана по лоза, Оидиум по лоза (Oidium tuckeri, Uncinula necator), Сиво гниене по грозде
 • Дозировка: 0,2 % (200 г/дка)
 • Интервал на третиране: през 10-14 дни
 • Карантинен срок: 28 дни

Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита

Екотоксичност: Токсичен за водни организми

Приложение: Третиране при появя на първи петна, срещу сиво гниене първото пръскане е във фаза цъфтеж.

Интервал на третиране: 7-10 до 10-14 дни.

Работен разтвор: Лозя – 40-80 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

Не е препоръчително да се употребява повече от 2 пъти през един вегетационен период, поради риск от придобиване на резистентност на патогените.

Количка
Scroll to Top