fbpx

Експрес 50 СГ + Виволт 90

 • Активна съставка:  500 г/кг  Трибенурон – метил.
 • Опаковка: Експрес 50 СГ 0.1 кг + Виволт 90 0,5 л 
Категории: ,
Вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при слънчогледови хибриди, толерантни на ЕКСПРЕС 50 СГ

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

Хербицид от групата на сулфонилуреите. Експрес™ 50 СГ се абсорбира най-вече от листата и бързо се придвижва в цялото растение. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Успешен контрол на упоритите едногодишни и многогодишни широколистни плевели, като паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), бутрак (Xanthium spp), черно куче грозде (Solanum nigrum), бяла куча лобода (Chenopodium album), див коноп (Cannabis sativa) и други при слънчогледови хибриди, толерантни на Експрес 50 СГ.

Разрешен за употреба при :
Слънчоглед– 4 г/кг + 0,1 % Виволт 90 Вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, след 2ри лист на слънчогледа

 • Най–добър ефект се постига, когато Експрес 50 СГ се прилага върху малки на височина, активно растящи плевели.
 • Приложението на Експрес 50 СГ в регистрираната доза от 4 г/дка гарантира унищожаване на упорити плевели като бутрак, лобода и прераснала паламида.
 • Експрес 50 СГ се прилага максимум 1 път през вегетацията.
 •  Експрес 50 СГ е селективен по отношение на фазата на толерантните слънчогледови хибриди на Пионер.
 •  Определяща за хербицидния ефект е фазата на плевелите. Експрес 50 СГ унищожава плевелите, които вече са поникнали или никнат по време на приложението.
 •  Най-подходяща фаза за третиране на широколистните плевели е 2 – 6 лист (в т.ч. бутрак) и 10 – 15 см за паламида.
 • Препоръчва се третирането с Експрес 50 СГ да става до 8ми лист на слънчогледа, тъй като след тази фаза се получава „ефект на чадъра”.
 • Пръскачката трябва да се настрои правилно, за да се избегнат случаите на недостатъчно дозиране на хербицида. Трябва да се постигне добро покритие на плевелната маса.
 • Трябва да се избягва припокриване на участъци при третиране с Експрес 50 СГ.

ПРИЛЕПИТЕЛ: Прибавянето на прилепител Виволт 90 – 0,1 % подобрява значително хербицидния ефект на продукта, като спомага работният разтвор да се разпредели равномерно върху растителните части и да не се оттича под формата на капки. Това особено важи, когато плевелите са затормозени от суша, ниски температури или друг стресов фактор, или при плевели, чиято повърхност се мокри трудно поради власинки или восъчен налеп (паламида, бутрак, лобода).

Количка
Scroll to Top