Екопарт Турбо 2.5 ЕК

121,82 лв. с ДДС

Тип хербицид
Активни вещества Пирафлуфен – етил 26.5 г/л
Производител Ничино
Категория на употреба втора професионална

Размер на опаковката 1л.

Функция на ПРЗ:
Листен контактен хербицид за борба срещу широколистни плевели в свободни площи, железопътни линии, канални диги и сухи канавки; широколистни плевели и коренови издънки при лозя и овощни култури; десикант при картофи

Регистрации на ЕКОПАРТ ТУРБО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Лоза Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Внася се във фаза BBCH 19-75 девет и повече листа са отворени – гроздовите зърна са с размер на грахово зърно

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Картофи Широколистни плевели 80 мл/дка Листна десикация

Внася се във фаза (BBCH 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си теглокожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза

Интервал между приложенята (мин) – 7-14 дни

3 дни
Круша Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Дюля Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Ябълка Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Мушмула Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Праскова Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Череша Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
7 дни
Слива Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Кайсия Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди

Внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (BBCH 51-75)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенята (мин) – 20-30 дни
30 дни
Лешник Широколистни плевели 80 мл/дка В комбинация с глифозат съдържащи хербициди се прилага в доза 25-30 мл/дка.

В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (BBCH 51- 75) Цветните пъпки са затворени, – плодовете са достигнали половината от окончателния си размер.

20 дни
Количка
Scroll to Top