fbpx

CARBOHUMIC

17.00лв.140.00лв. с ДДС

Направете Запитване

Изтегляне на документ : Технология за ягоди с Carbohumic (Черно злато)

Изтегляне на документ : Tехнология за зърнено – житни с Carbohumic ( Черно злато )

CARBOHUMIC е плътен хуминов екстракт, получен от кафяви въглища. Съдържащото се в препарата органично вещество е в течна форма (хуминови киселини, хумини) и твърдо (активен въглен, биовъглен). CARBOHUMIC  като активен компонент на хумуса има положителен ефект върху структурата на почвата и субстрата, стимулира развитието на кореновата система, подобрява плодородието на почвата и има положителен ефект върху растежа и добива на растенията. При редовна употреба допринася за подобряване на почвеното плодородие и повишаване нивото на хумус в почвата. Препаратът е предназначен за използване при отглеждането на всички растителни видове.

Биологичната активност на лигнитните въглища е няколко пъти по-висока от тази на другите най-разпространени носители на хуминови вещества, като компост или оборски тор.

Какви са ползите от използването на препарата?

• Увеличаване на свежата био маса.

• Хуминовите киселини имат хелатни свойства и увеличават достъпността на хранителните вещества(N P K и микроелементи)във форми достъпни за растенията. Пример е желязото в алкална среда, което се хелатира и усвоява.

• Биологичната активност на продукта е много по-силна в сравнение с говеждата тор. Съдържание на органичен въглерод в Carbohumic 40-50%,в говежда тор 8-9 %;на органично вещество в Carbohumic >80 %,в говежда тор 15 %.

• Оптимизира храненето ,което намалява разходите за торове с до 30 % .

• Хуминовите киселини подпомагат имунната система. Растенията са по-малко податливи на абиотични фактори ,вредители и болести.

• Задържа водоразтворимите торове в кореновата зона и намалява тяхното измиване.

• Предотвратява загубата на вода и хранителни елементи в леки песъчливи почви.

• Увеличава водния капацитет на почвата и намалява риска от суша.

• Неутрализира ph на почвата. Намалява засоляването.

• Удебелява клетъчните стени и удължава срока на годност.

• Повишава съдържанието на витамини и минерали.

• Стимулира производството на ензими.

• Повишава дишането на корените.

• Въпреки че концентратът не съдържа никакви живи организми и по този начин не е бактериален препарат, той определено насърчава създаването на такива организми. Позволява на почвената екосистема да се регенерира за кратко време в хода на естествен процес – без химикали и напълно безвреден за биологичния живот.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Препаратът може успешно да се използва в градинарството, селското стопанство, разсадниците, за хоби цели – в домашни и дворни градини, както и за засаждане (дори и на дървета) при изключително неблагоприятни климатични или теренни условия. Прилага се в почвата преди засаждане с цел подобряване и наторяване на субстрати и почви – особено изродени и екологично използвани, и подхранване – листно приложение по време на растежа и развитието на растенията. Препоръчва се за накисване – инкрустация при обработка на семена, грудки и луковици – кореновата бала на разсада и корените на различни групи растения. Ефективен е при контейнерно хидропонно отглеждане в органични и почвени субстрати.

 • Накисване на грудки,луковици и посевин материал в разтвор с концентрация 0,5 -1 % .
 • Накисване на корени , коренища и поливане на разсади – 2-3 пъти във форми за разсад разтвор с концентрация  1-2 %.
 • При прилагане на фертигация (прецизно подхранване) за ягоди , боровинки , малини , зеленчуци , и декоративни растения , отглеждани в контейнери и форми ,напр. кокосови , използвайте 2-4 третирания през вегетационния период ,като повтаряте обработката на интервали от 2-4 седмици  при концентрация приблизително 0,3 % на едно поливане  , в количество от около 100 мл разтвор на растение.
 • При прилагане на фертигация за ягоди , боровинки , малини , зеленчуци и декоративни растения  , отглеждани на слаби и изтощени почви с ниско съдържание на хумус и наличие на патогени ,през вегетационния период използвайте на всеки 2 седмици в количество 300 мл/дка за 5 минути , след това 5 минути поливайте само с вода , което ще осигури по-добро проникване на продукта , концентрация на работния разтвор 0,1-0,12 %.
 • Пръскане на повърхността на почвата преди сеитба или засаждане на разсад в количество  2-4 л/дка . В този случай се използва около 60 л от работния разтвор , прилага се 3-4 пъти  на интервали от 2-4 седмици.
 • Повърхностно пръскане за интензивно регенериране на изтощени почви в количество от 10 л /дка . В този случай се използва около 10 л работен разтвор преди сеитбата или засаждане на разсад , прилага се върху влажна почва , а после се смесва с почване на дълбочина около 5-10 см .
 • Пръскане в началото на вегетация на полски култури;ягоди;зеленчуци и различни витове земеделски растения в доза приблизително 20 л/ха в 400 л вода и след това 2-3 пъти по време на вегетация – в този случай концентрацията е приблизително 10 л/400 л вода като добавка към пръскането със средства за растителна защита и листно подхранване в количество 100-200 мл/100 л разтвор.СЪДЪРЖАНИЕ:
  • Леонардит

  Мек минералоид със стъклен блясък и черен или кафяв цвят, чиито отлагания придружават отлаганията на меки кафяви въглища – лигнит (това е неговата окислена форма). Той е най-концентрираният източник на хумусни вещества (фулвинова и хуминови киселини) и хумини, налични в природата, където съдържанието на тези вещества достига до 95%. Свойствата му варират в зависимост от мястото на добиване.

  • органичен въглерод

  Съдържанието на въглерод в органичната материя до голяма степен е отговорно за плодородието на почвата. Той е показател за неговото качество и мярка за човешкото въздействие върху земеделските и природните екосистеми. Съдържащ се в почвата, той има значителен принос за глобалния баланс на този елемент. Най-честият източник на органичен въглерод в почвата е надземната и подземна растителна биомаса и органична материя, въведена в различни форми на органични торове (оборски тор, течен тор, тор) под формата на компост, утайки от отпадъчни води и др. Органичен въглерод в почвата е силно реактивен компонент, оставащ в динамичен баланс с околната среда.

  • Активен въглен

  Също често наричан медицински въглен. Означава въглероден материал със силно развита специфична повърхност и порьозност и по този начин висок капацитет за адсорбция на химични съединения от газове и течности. Основните приложения на активния въглен включват отстраняване на миризливи вещества (дори в комбинация с естествени торове като оборски тор или тор), обезцветяване, отстраняване на вредни вещества от разтвори и дори отделяне на CO2 от почвата и въздуха. Благодарение на порестата си структура, активният въглен може да адсорбира както органични, така и неорганични замърсители в един процес.

  • Микро и макро елементи

  Лигнитът е балансиран източник на много ценни за растенията минерали, включително най-важните биогенни елементи, които образуват органични съединения – въглерод (C), но също така магнезий, калций, желязо, сяра, бор, цинк, мед, манган, молибден и много други микроелементи от органичен произход, поради което се усвояват много по-добре от растенията. Редовното снабдяване на почвата с хранителни вещества е ключов аспект в контекста на правилното функциониране на растенията и цялата почвена среда.

CARBOHUMIC

1 л, 5 л, 20 л

Запитване за Торове
Пратете бързо запитване за торове от тук
Количка
Scroll to Top