fbpx

Аминозол

264.00лв. с ДДС

 

  • Опаковка 10 л
Органичeн NK- тор

Хранително вещество:

  • 9,4 % общ азот (N) 115 гр/л
  • 1,1 % общ калиев оксид (K2O) 15 гр/л
  • 0,25 % обща сяра от които водоразтворими 0,23 %; 1,28 % общ натрий от които водоразтворими 1,26 %; 66,3 % органична субстанция произведен от странични животински продукти от материал категория 3, съгласно EG (VO) 1069/2009, хидролизирани протеини

Активно вещество на продукта

Ролята на аминокиселините: аминокиселините са изграждащия материал на белтъка, въглехидратите, хлорофила и т.н., усвояват се отлично през листото и се интегрират във фотосинтезата. Така растениетото получава не само необходимите хранителни вещества като отделни части (азот, въглероден двуокис, вода), но и директно цялостен изграждащ материал. По този начин се подпомага растежа на растението особено при стресови ситуации. Някои аминокиселини са изграждащ материал на ауксини и стимулират клетъчното делене и развитието на корените. Наред с това аминокиселините имат намокримо и прилепващо действие и затова подобряват ефективността и поносимостта на торовете и препаратите за растителна защита. Аминокиселините имат също специфична миризма, която се избягва от дивите животни и гризачите.

Смесимост

Аминозол® се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Аминозол® винаги разреден с вода да се прибавя последен.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури третираните култури се избягват от диви животни 2 л (в 20 л вода (да се разтвори във вода 2 – 3  дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост
При всички култури подсилване толерантността към стрес, добив, ревитализация, воден баланс, образуване на корени, подобряване приема на хранителни вещества, намаляне радиационния стрес (антиоксиданти) капково Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури умокрител/прилепител, подобрява ефективността на ПРЗ 150 – 300 мл (на 100 л вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
При всички култури подсилва толерантността към стрес 1 – 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка (При апликация с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 – 0,5 %-тен рзтвор.) при стрес
При всички култури добив, подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с хербициди след поникване, жизненост 0,100 – 0,200 л/дка към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия 
При всички култури Повече жизненост (напр. слана по цветовете) 1 – 2 пъти 2 л (най-добро действие в комбинация с 0,100 л/дка Лебозол®-Робустус) при необходимост
При всички култури третираните култури се избягват от диви животни 2 л (в 20 л вода (да се разтвори във вода 2 – 3  дни преди пръскане), количество за 10 декара) при необходимост
При всички култури подсилване толерантността към стрес, добив, ревитализация, воден баланс, образуване на корени, подобряване приема на хранителни вещества, намаляне радиационния стрес (антиоксиданти) 1 – 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка (При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 – 0,5 %-ен рзтвор.) при стрес
При всички култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 1 – 4 л/т посев към третирането на посевния материал
При всички култури добив, подсилва устойчивостта на цвета срещу измръзване 1 – 2 пъти 0,200 л/дка (За най-добър ефект използвайте в комбинация с 0,100 л/дка Lebosol® Робустус СК + 0,500 л/дка Lebosol® Калий 450) при необходимост
Житни култури начално развитие, добив, жизненост 0,200 – 0,300 л/дка през пролетта от начало на вегетация до край на братене
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,200 – 0,300 л/дка към първото мероприятие по растителна защита, след сваляне на фолиото
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,200 – 0,300 л/дка След отстраняване на фолиото
Ягоди завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване (потопете растенията в 1 % разтвор или съответно леко поливане с 0,500 – 1 л/дка Аминозол) 7 – 10 дни след разсаждане
Ягоди качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка 14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Ягоди начално развитие, прираст, коренообразуване (потопете растението в 1%-ен разтвор или алтернативно 0,500 – 1 л/дка) 7 – 10 дни след разсаждане
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 – 0,750 л/дка при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Семкови плодове подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с калциев хлорид 0,100 – 0,200 л/дка към пръсканията с калциев хлорид
Семкови плодове намаля петносването, завръз на плодове, големина и цвят на плода 2 пъти 0,500 – 0,750 л/дка при ябълки: червена пъпка и балон; круша: преди и след цъфтеж
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка (без средства за растителна защита) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове завръз на плодове, нарастване на плода, по-малко шарка 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка след прецъфтяване през 8 дена
Костилкови плодове срещу симптоми на шарка по листата и плодовете 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка (без препарати за растителна защита) от цъфтеж в интервал от 30 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Храстовидни плодове завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 – 0,500 л/дка след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Десертно грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 – 0,500 л/дка след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка след беритба
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 – 0,500 л/дка след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Винено грозде равномерно развитие, завръз на плодове, еднаква зрялост 4 пъти 0,300 – 0,500 л/дка след раззеленяване, при пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката
Зеленчуци начално развитие, прираст, коренообразуване (потопете растеничта в 1%-тен разтвор или с 0,500 -1 л/дка.) 7 – 10 дни след разсаждане
Зеленчуци начално развитие, прираст,образуване на корени, предотвратяване петна от пръски 0,500 – 1 л/дка (или потапяне на тавите в 1% разтвор или поливане на растението с лейка с 0,5% разтвор) 7 – 10 дни след разсаждане
Цитрусови култури завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка 0,5 м височина до беритба
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване 0,500 – 1 л/дка (или потапяне на тавите в 1% разтвор или поливане с лейка на растението с 0,5% разтвор) 7 – 10 дни след разсаждане
Тютюн начално развитие, прираст, коренообразуване (потопете таблите с разсада в 1 %- тен разтвор или неоформените растения се пръскат с 0,3 %-тен разтвор съответно се поливат с 1 л/дка преди разсаждането, съответно 7 – 10 дена след садене ) 7 – 10 дни след разсаждане
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване (потапяне на изходния основен материал в разтвор от 1% или алтернативно поливане с 1%-ен разтвор) при необходимост
Коледни дръвчета прираст, развитие на зелена маса, коренообразуване (потопете в разтвор от 1 %) поливане при засаждане
Декоративни растения качество на листото и цвета, жизненост, растеж няколко приложения 0,100 – 0,300 л (на 10 литра вода за пръскане, 0,200 – 0,300 л/дка) по време на вегетационния период
Декоративни растения качество на листото и цъфтежа, жизненост, предотвратяване на петна от пръскане 1 – 4 пъти 100 – 300 мл (на 100л. вода за пръскане или 0,200 – 0,300 л/ дка) при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки начално развитие, жизненост, коренообразуване 2 – 5 пъти 0,200 – 0,300 л/дка по време на вегетационния период
Ядки завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Памук завръз на плодове, качество 2 – 3 пъти 0,500 – 0,750 л/дка от начало на цъфтеж в интервал от 8 дена
Kiplant KCa

1 кг, 5 кг

Количка
Scroll to Top