fbpx

Еъруан СК

129.79лв. с ДДС

 • Опаковка 5 л
 • Активно в-во : мед 272 г/л (под формата на меден хидроксид – 237.3 г/л и меден оксихлорид -238,6 г/л)

 

Еъруан СК е течна формулация на добре познатия и широко използван като контактен фунгицид елемент Мед (Cu). Комбинацията на двете форми на медта – оксихлорид и хидроокис, гарантира бърз ефект и дълго последействие. Благодарение на съвременната си формулация Еъруан СК покрива много по-добре листната повърхност спрямо прахообразните и гранулирани продукти, а оптималния размер на частиците има най-високата ефективност спрямо гъбните и бактериалните болести.
Препоръки при употреба:
Да не се смесва с растителнозащитни масла, продукти с алкална реакция на разтвора или съдържащи тирам.

 • течна формулация
 • ниска доза на Cu / ха при по-висока ефективност
 • лесно дозиране
 • без риск от фитотоксичност
 • устойчив на отмиване

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА ПРИ:

 • Култура: Лозя
 • Болест: Срещу Мана (Plasmopara viticola), Черно гниене (Guignardia bidwellii)
 • Дозировка: 200 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза BBCH 13-60 (третите листа са отворени – първите реси се освобождават от пъпката)
 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията –7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 21 дни
 • Култура: Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, круши-Наши)
 • Болест: Срещу Струпясване (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)
 • Дозировка: 300 мл/дка
 • Период на прилагане: ВВСН 03-55 (край на набъбване на листните пъпки: люспите на листните пъпки са светло оцветени и в някои части гъсто покрити с власинки – видими цветни пъпки (все още затворени))
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

 

 • Култура: Ябълки
 • Болест: Срещу Нектриален рак (Nectria galligena)
 • Дозировка: 400 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – видими цветни пъпки (все още затворени))
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Култура: Сливи
 • Болест: Срещу Бактериални болести, Струпясване (Venturia carpophila)
 • Дозировка: 400 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 91-55 (растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени – при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

 

 • Култура: Череши
 • Болест: Срещу Бактериални болести
 • Дозировка: 400 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 91-55 (нарастването на леторастите е завършило, листата са наситено зелени-при някои пъпки светлозелените людпи са леко отворени)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

 

 • Култура: Праскови (за консумация и за преработка)
 • Болест: Срещу Бактериални болести, Къдравост по прасковата (Taphrina deformans)
 • Дозировка: 400 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 91-55 (растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени – при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

 

 • Култура: Кайсии
 • Болест: Срещу Сачмянки: (Stigmina carpophila Xanthomonas sp, Pseudomonas sp.)
 • Дозировка: 400 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза BBCH 91-55 (растежът на леторастите е завършил; листата са наситено зелени – при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

 

 • Култура: Домати
 • Болест: Срещу Картофена мана (Phytophthora infestans), Бактериални болести (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.)
 • Дозировка: 250 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 15-89 (5ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)
 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 3 дни

 

 • Култура: Домати за преработка
 • Болест: Срещу Картофена мана (Phytophthora infestans), Бактериални болести (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.)
 • Дозировка: 250 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 15-89 (5ти същински лист на главното стъбло – пълна зрялост)
 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 10 дни

 

 • Култура: Тиквови с ядлива кора – краставици и тиквички
 • Болест: Срещу Мана (Pseudoperonospora cubensis)
 • Дозировка: 250 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)
 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60-80 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 3 дни
 • Култура: Тиквови с неядлива кора – пъпеш
 • Болест: Срещу Мана (Pseudoperonospora cubensis)
 • Дозировка: 250 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 13  (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен)
 • Брой мин/макс приложения – 5
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 7 дни

 

 • Култура: Лук Чесън
 • Болест: Срещу Мана (Peronospora destructor)
 • Дозировка: 270 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 14-47   (4-ти лист – стадии „болт“: при 10% от растенията листата са омекнали и прегънати)
 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 3 дни

 

 • Култура: Орех
 • Болест: Срещу Xanthomonas arboricola pv. Juglandis Бактериални болести
 • Дозировка: 350 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 00-99
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 14 дни

 

 • Култура: Лешник
 • Болест: Срещу Бактериални болести Cytospora avellani
 • Дозировка: 300 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 00-99
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 14 дни

 

 • Култура: Кестен
 • Болест: Срещу Mycosphaerella maculiformis
 • Дозировка: 300 мл/дка
 • Период на прилагане:  внася се във фаза от ВВСН 13 (разтворен трети същински лист)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 14 дни

 

 • Култура:  Марули
 • Болест: Срещу Peronospora sp,  Bremia lactucae
 • Дозировка: 250 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза от ВВСН 13 (разтворен трети същински лист)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 150-180 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 7 дни

 

 • Култура: Киви
 • Болест: Срещу Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, Бактериални болести: Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas syringae pv. Syringae
 • Дозировка: 300 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 90-63
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 20 дни

 

 • Култура: Маслини
 • Болест: Срещу Пауново око (Cycloconium oleaginum), Антракноза (Spilocaea oleaginea), Бактериални болести (Pseudomonas spp Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi)
 • Дозировка: 210 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза ВВСН 89-69 (консумативна зрялост: плодовете имат типичният за сорта цвят, подходящи за извличане на масло – край на цъфтежа, неоплодените цветове са окапали, начало на плодообразу-ване)
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
 • Третира се при отсъствие на плодове
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

 

 • Култура: Цитрусови култури (грейпфрут, портокал, лимон, лайм, мандарини)
 • Болест: Срещу Фитофторно гниене (Phytophthora sp.)
 • Дозировка: 400 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се във фаза от ВВСН 73 (някои плодове са слабо пожълтели: начало на физиологич-ното окапване на плодовете)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 100 – 150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
 • Карантинен срок: 14 дни

 

 • Култура: Цветя и украсни видове
 • Болест: Срещу Мани, Церкоспороза, Антракноза (Gloeosporium sp.), Ръжди, Бактериоза (Pseudomonas syringae), Листни напетнявания  (Mycosphaerella sp., Curvularia sp)
 • Дозировка: 270 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се независимо от фазата на развитие
 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести

 

 • Култура: Декоративни дървета и храсти
 • Болест: Срещу Мани, Церкоспороза, Антракноза, (Gloeosporium sp.), Ръжди, Бактериоза, (Pseudomonas syringae), Листни напетнявания  (Mycosphaerella sp., Curvularia sp)
 • Дозировка: 270 мл/дка
 • Период на прилагане: внася се независимо от фазата на развитие
 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Вода л/дка мин/макс – 50 – 150 л/дка
 • Максимален брой третирания на сезон – 5 за всички болести
Разфасовка

1л., 5л.

Количка
Scroll to Top