fbpx

Ажил 100 ЕК

Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища

Категории: ,

*Опаковка 1 л

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища:

Домати, лук, захарно цвекло, памук: Внася се след ВВСН 11

Домати – първи същински лист на основното стъбло
Лук – първи лист ясно видим
Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени
Памук – първи същински лист разтворен

 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

Соя: Внася се след ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа
Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см – 75-120 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

Слънчоглед: Внася се след ВВСН 11 – котиледоните са напълно разтворени: срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см – 80 мл/дка

*Брой мин/макс приложения –1
*Вода л/дка –20-60 л

Маслодайна рапица: След ВВСН 11 – разтворен първи лист

 • срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките – 50 мл/дка
 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПОТРЕБИ:

Лозя: ВВСН 00-85 покой – омекване на зърната

 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

Картофи: След ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло

 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

Тютюн, леща: След ВВСН 11.Тютюн – първи същински лист на основното стъбло. Леща – разлистен първи лист

 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

Моркови, магданоз – корен, спанак: Моркови, магданоз, спанак – разтворен първи същински лист

 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове: След ВВСН 11.Патладжан – първи същински лист на основното стъбло. Чесън – първи лист ясно видим. Броколи –разтворен първи същински лист. Фасул – развитие на първите листа. Грах – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче. Бакла, нахут -разлистен първи лист. Лен –първи същински лист разтворен.Декоративни горски дървесни видове – развитие на първите листа

 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

Копър: След ВВСН 11 първи същински лист разтворен

 • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка
 • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка
 • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 20-60 л

Карантинен срок (дни):

Домати, лук –30; Захарно цвекло -45; Памук –90; Соя, Слънчоглед, Маслодайна рапица, – 90; Лозя –30; Картофи -40; Тютюн –40, Леща –50; Моркови, магданоз –корен, спанак –30; Патладжан, чесън, броколи –30, Варива (фасул, грах, бакла нахут) –50, Пресни (фасул, грах) – 40, Лен –90; Копър-30.

100 г/л пропаквизафоп

 • Заповед за разр. №: РД 11-613/19.04.2016 г.
 • Разрешение №: 01093-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 30.11.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища

 

Количка
Scroll to Top