fbpx

Течен азотен тор със сяра UAN+S

В момента този артикул не е наличен.

Код: Няма Категория:

Общи сведения

Този продукт съчетава положителните качества на три различни азотни тора – амониев нитрат, карбамид и амониев тиосулфат; всички предимства на течния азотен тор в комбинация със сяра. Това го прави уникален продукт, който може да даде най-добрия старт на всяка култура. Приложим е не само при масовите полски култури, но и при зеленчукопроизводството, трайните насаждения, лозята и др. Наличието на трите форми азот в съчетание със сярата не са основните му предимства. Амониевият тиосулфат действа като инхибитор на нитрификационните процеси и по този начин отдаването на азота се забавя и може да продължи от 8 до 12 седмици. Това го прави най-доброто решение за предсеитбено торене на полски култури.

3 форми на азот + сяра

Получавате максимално добро разпределение на активното вещество в почвата, трите форми на азот (амидна, амониева и нитратна) и сяра. Загубите на активно вещество посредством торенето с течен азотен тор (UAN) или течен азотен тор със сяра (UAN + S) са минимални и могат да достигнат не повече от 10% за целия период на вегетация при подхранваната култура. Това прави този продукт най-ефективният азотен тор, с който можете да обезпечите цялостното азотно торене и подхранване на вашите растения.

Предимства

 • Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и продължително отдаване на активното вещество и намалява процента на денитрификацията
 • Амониевият тиосулфат, който се влага в производството му, го прави най-прецизният начин за азотно торене на всички земеделски култури. Той забавя нитрификационните процеси и по този наичн се постига по-равномерно отдаване на азо,т като то може да продължи от 8 до 12 седмици
 • Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влажност поради незначителното изпарение, дължащо се на съставната му формула и високото относително тегло — загубите на азот с около 30% по-малко спрямо амониевия нитрат и карбамида
 • По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето
 • Максимално използване на активното вещество дори при високи температури, без да е нужно влагане в почвата
 • Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот
 • Запазва качествата си, независимо от периода на съхранение
 • При комбинирано внасяне с хербициди за запечатка се реализира икономия до 20% на гориво поради факта, че се комбинира торене с растителна защита
 • Гарантира сигурност при употреба — не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен
 • Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни
 • Може да се комбинира с мероприятията по растителна защита и е съвместим за използване при капково напояване и всякакви типове напоителни системи без да запушва филтрите и частите на системата

Техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 28.0 ± 0.6  БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 8.8 ± 0.6 БДС EN 15475; БДС EN 15604
Нитратен Азот, % 6.4 ± 0.6 БДС EN 15475;БДС EN 15750; БДС EN 15604
Амиден Азот, % 12.8 ± 0.6 БДС EN 15604
Обща Сяра (S), % 5.0 -0.8/+1.6 БДС EN 15749
Течен азот (UAN+S)

10 л

Количка
Scroll to Top