Haifa Poly-Feed GG 20-20-20

Poly-Feed® е набор от напълно водоразтворими NPK торове, предназначени да осигурят пълноценно хранене на растенията през целия сезон на растеж.

Категория:

Poly-Feed® е набор от напълно водоразтворими NPK торове, предназначени да осигурят пълноценно хранене на растенията през целия сезон на растеж.

Poly-Feed® са продуктите, които които предлагат максимална ефективност на използване на хранителните вещества, оптимален растеж и свеждат до минимум замърсяването на почвата, водата и въздуха. Осигурява на растенията всички хранителни вещества, необходими за растежа, в точно необходимия състав. Фосфорът (P2O5) и калия (K2O) са напълно разтворими във вода и амониев цитрат.

  • Напълно разтворим във вода.
  • Изработен от висококачествени съставки.
  • Състои се от 100% хранителни вещества за растенията.
  • Практически без хлор, натрий и други вредни растителни елементи.
  • Осигурява балансирано и пълноценно хранене на растенията.

Спецификация:

Елемент Количество 
желязо (Fe): 500 ррт 
манган (Mn): 250 ррт 
бор (В): 100 ррт 
цинк (Zn): 75 ррт 
мед (Си): 55 ррт 
молибден (Мо): 35 ррм 

 

Shopping Cart
Scroll to Top