Haifa BitterMag

Магнезиев сулфат

Категория:

Внасяне на магнезий обикновено се налага, когато почвите са леки, с ниско съдържание на магнезий или с кисела реакция. Прилагането на високи норми калиеви торове на почви, недостатъчно запасени с магнезий, а така също и проливните валежи също са от възможните причини за възникване на магнезиев недостиг. За лечение при визуални симптоми на недостиг на магнезий и при високо съдържание на калий в почвата и растенията

Магнезиев сулфат е изключително подходящ за маслодайна рапица във фаза нарастване на листата и стъблото и за зърнено-житни култури (за повишаване съдържанието на глутен).

Спецификация:

ЕлементКоличество
Магнезий оксид (МgО):16,34%
MgSO4.7H2O:99,1% (m/m)
Сяра (S):12,8%
Сулфат (SO4):32,00%

 

Shopping Cart
Scroll to Top