Децис 100 ЕК

11,25 лв.159,28 лв. с ДДС

Търговско наименованиеДЕЦИС 100 ЕК
Типинсектицид
Активни веществаДелтаметрин 100 г/л
ПроизводителBayer
Категория на употребавтора професионална
Код: Няма Категории: ,
КултураВредаДозаДопълнителна информацияКаран. срок
ПшеницаЛистни въшки7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
ЕчемикЛистни въшки7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
РъжЛистни въшки7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
ТритикалеГалици6.3 мл/дка30 дни
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
ОвесЛистни въшки7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
РапицаРапичен хоботник5 мл/дка45 дни
Светлокрака зелева бълха
Зелев молец6.3 мл/дка
Рапичен стъблен скритохоботник5 мл/дка
Рапичен цветояд
Рапична листна оса
Рапична стъблена бълха
Листни въшки6.3 мл/дка
ЛозаЛозова цикада12.5 мл/дка7 дни
Шарен гроздов молец12.5 – 17.5 мл/дкаПърво поколение-12,5мл/дка
Второ и трето поколение – 12,5-17,5 мл/дка)
Еднопоясен гроздов молец
КартофиКолорадски бръмбар12.5 мл/дка7 дни
Египетска памукова нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
ДоматиГоляма сливова листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка3 дни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка4.5 – 7.5 мл/дка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
Голяма сливова листна въшкаОранжерийни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Нощенки
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка4.5 – 10.5 мл/дка
ТютюнПодгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Тютюнев трипс
ЛукПодгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Тютюнев трипс
КрушаЯбълков плодов червей7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка
ДюляЯбълков плодов червей7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка
ЯбълкаЯбълков плодов червей7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка
МушмулаЯбълков плодов червей7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха12.25 мл/дка
КраставициЛистни въшки7.5 – 17.5 мл/дка3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
ПиперГоляма сливова листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка3 дни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка4.5 – 7.5 мл/дка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
Оранжерийна белокрилка10.5 – 17.5 мл/дкаОранжериен пипер
Голяма сливова листна въшка7.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка4.5 – 10.5 мл/дка
ПатладжанГоляма сливова листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка3 дни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка4.5 – 7.5 мл/дка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
Голяма сливова листна въшкаОранжерийни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Нощенки
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка4.5 – 10.5 мл/дка
ПъпешЛистни въшки7.5 – 17.5 мл/дка3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
ДиняЛистни въшки7.5 – 17.5 мл/дка3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
ПрасковаПлодова корогризачка8.75 – 12.25 мл/дка7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
ЗелеБели пеперуди7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Гамозначна нощенка
Египетска памукова нощенка
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Зелев молец12.5 мл/дка
КарфиолБели пеперуди7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Гамозначна нощенка
Египетска памукова нощенка
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Зелев молец12.5 мл/дка
БроколиБели пеперуди7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Гамозначна нощенка
Египетска памукова нощенка
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Зелев молец12.5 мл/дка
ЦаревицаМалка полска нощенка7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Овесена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Царевичен стъблопробивач
Листни въшки
Западен коренов царевичен червей12.5 мл/дка
Светлокрака зелева бълха5 мл/дка
Гамозначна нощенка7.5 мл/дка
Огневки12.5 мл/дка
Средиземноморски царевичен стъблопробивач
Цикади
МаруляЛистни въшки6.5 – 12.5 мл/дка3 дни
Малка полска нощенка
Памукова нощенка
Сребристо точкова нощенка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
СпанакЗелева нощенка8.75 мл/дка3 дни
Листни въшки
Малка полска нощенка
Сребристо точкова нощенка
ГрахГрудков хоботник6.25 мл/дка7 дни
Зелена грахова листна въшка
Подгризваща нощенка7.25 – 12.5 мл/дка
Тъмна грахова листозавивачка
Черна бобова листна въшка
ЧерешаПлодова корогризачка8.75 – 12.25 мл/дка7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
СливаПлодова корогризачка8.75 – 12.25 мл/дка7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
Захарно цвеклоЗелена прасковена листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Цвеклова муха
Черна бобова листна въшка
Западна цвеклова бълха
Малка полска нощенка
Подгризваща нощенка
ПамукПамукова нощенка12.5 – 17.5 мл/дка30 дни
Розов червей
Тютюнева белокрилка12.5 мл/дка
Цикади
Нощенки7.5 – 12.5 мл/дка
Памукова листна въшка
Подгризваща нощенка
ЛещаЗелена прасковена листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
МагданозЗелева нощенка8.75 мл/дкаМагданоз, целина, рукола, цикория3 дни
Листни въшки
Малка полска нощенка
Сребристо точкова нощенка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
ЧесънПодгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Тютюнев трипс
ФасулЗелена прасковена листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
НахутЗелена прасковена листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
ВишнаПлодова корогризачка8.75 – 12.25 мл/дка7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
КайсияПлодова корогризачка8.75 – 12.25 мл/дка7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
ОрехЛистни въшки10.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд12.5 мл/дка
Кестенов молец
БадемЛистни въшки10.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд12.5 мл/дка
Кестенов молец
ЯгодаЛистни въшки6.25 – 12.5 мл/дка3 дни
АртишокЩитовки12.5 мл/дка3 дни
Листни въшки7.5 – 12.5 мл/дка
Тютюнев червей
ПразПодгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка7 дни
Тютюнев трипс
ЛюцернаГрахова листна въшка6.25 мл/дка14 дни
Детелинов хоботник
Люцернов листов хоботник
ЛешникЛистни въшки10.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд12.5 мл/дка
Кестенов молец
Кръмно цвеклоЗелена прасковена листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Цвеклова муха
Черна бобова листна въшка
Западна цвеклова бълха
Малка полска нощенка
Подгризваща нощенка
Червено цвеклоЗелена прасковена листна въшка7.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Цвеклова муха
Черна бобова листна въшка
Западна цвеклова бълха
Малка полска нощенка
Подгризваща нощенка
ФъстъкЛистни въшки10.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд12.5 мл/дка
Кестенов молец
ТиквичкаЛистни въшки7.5 – 17.5 мл/дка3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка7.5 – 12.5 мл/дка
КестенЛистни въшки10.5 – 12.5 мл/дка30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд12.5 мл/дка
Кестенов молец
Декоративни растенияЛистни въшки6.25 – 12.5 мл/дка
Тютюнев трипс
Листозавивачки4.375 – 8.75 мл/дка
Оранжерийна белокрилка12.3 мл/дка
Разфасовка

50мл., 1л.

Shopping Cart
Scroll to Top